hondenschool

Kijk voor actuele data in de agenda

Aanmelden voor een themacursus, workshop of lezing kan via info@kgc-d.com

Voor instructeurs

Voor instructeurs hebben wij een speciaal aanbod. Zie ook aanbod voor instructeurs.

Themacursus Impuls Controle

Tijdens deze cursus gaan wij met de nieuwste inzichten en trainingsmethode aan de slag. Met behulp van oefeningen leren uw hond en uzelf meer zelfbeheersing. Hierdoor krijgt u een betere band met uw hond en de hond zal uit vrije wil meer focus gaan leggen op u en zelf kiezen voor door u gewenst gedrag.

De cursus bestaat uit 3 lessen van 1 uur

Themacursus Hersenwerk

In deze cursus draait het vooral om de hersenen van de hond en de zelfbeheersing van hond en eigenaar. Leer op de juiste manier hersenwerkspellen te spelen en geniet vooral van de hond, deze vindt het geweldig!

De cursus bestaat uit 3 lessen van 1 uur

Interactieve lezing - Wat zegt ie dan?

Honden communiceren op een andere manier dan mensen. Voornamelijk gebruiken ze hierbij hun lichaam. Het gaat vaak zo snel en subtiel, dat het soms lastig is om het te begrijpen.

Hierdoor ontstaat er miscommunicatie en zijn er ongewenste confrontaties tussen mens en hond, zoals bijten, niet luisteren en agressief gedrag. De hond heeft u al verteld wat hij bedoelt, maar dit wordt verkeerd geïnterpreteerd of te laat waargenomen. Communiceren tussen honden onderling gebeurt continue, maar wat zeggen ze nu eigenlijk?

Door middel van theorie, plaatjes en filmpjes leren wij u de grondbeginselen van de Hondentaal en helpen wij om anders te kijken naar uw hond en andere honden, zodat u beter begrijpt wat ze elkaar en ons vertellen.

Deze interactieve lezing volgt u zonder hond en duurt ongeveer 2,5 uur.

Themacursus Speuren

Tijdens de lessen gaan we met verschillende aspecten van speuren aan de gang. Raak gefascineerd over de prestaties van de hondenneus. We maken een verschil tussen sorteren, detectie en praktijkspeuren.

Deze cursus bestaat uit 3 lessen van 1 uur

Themacursus Dierenartstraining

Middels praktische oefeningen leren we de hond dat het leuk is bij de dierenarts. Uiteraard is het heel erg leuk om met de hond deze handelingen aan te leren, dat verbetert sowieso de band tussen hond en eigenaar, maar de oefeningen zijn vooral praktisch. De hond kan uiteindelijk uit vrije wil diverse handelingen die een dierenarts uitvoert ondergaan. Dit is goed voor het zelfvertrouwen van de hond en alles wordt zonder dwang aangeleerd. De eigenaar leert beter hondentaal te lezen en krijgt meer kennis over het trainen van honden.

Deze cursus bestaat uit 5 lessen van 1 uur

Kijk in de agenda voor actuele data.