Sociaal gedrag is belangrijk om goed te kunnen functioneren in onze huidige maatschappij. Wij verwachten van elkaar dat onze kinderen een goede opvoeding krijgen, maar hoe zit dat met onze honden? Heel vaak wordt een hond aangeschaft, omdat deze er als puppy zo leuk uitziet. Men vergeet soms dat deze kleine medebewoner van grote invloed is op ons sociale leven. Indien er te weinig tijd en aandacht wordt besteed aan de opvoeding van deze pup, kan dit ontaarden in een niet-sociale hond, die vervolgens dan maar uit huis wordt geplaatst. Eigenlijk is dit raar. Als mensen een kind krijgen, dan wordt er veel zorg en aandacht besteed aan de opvoeding, opleiding en sociale omgangsvormen, om te zorgen dat het in onze maatschappij zelfstandig kan functioneren. Wij gunnen onze kinderen een positief en leuk leven met leuke bezigheden, hobby’s, sport, sociale contacten, etc. En uw nieuwe gezinslid, uw hond? Ja, ook uw hond heeft een opvoeding, opleiding en leuke bezigheden nodig om sociaal te kunnen functioneren binnen uw gezin en binnen onze maatschappij. Uw hond is echter geen mens, waardoor een aangepaste aanpak vereist is in de opvoeding, opleiding en socialisatie.

Met dit als uitgangspunt wordt ons bedrijf gevoerd. Wij helpen u graag met de opvoeding en opleiding van uw hond, zodat deze echt deel uit kan maken van uw gezin of leefsituatie. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als, tijdens de opvoedingslessen en opleiding van uw hond, uw gezinsleden deel uit maken van de cursussen. De hond leert dan direct volgens uw regels te functioneren en deel uit te maken van uw gezin en/of leefsituatie.